Poznaj oferowany przez Mikan wachlarz usług.

Sprawdź czego potrzebujesz i zadzwoń: +48 509 984 027

Ubezpieczenia Komunikacyjne

– ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
– ubezpieczenie autocasco (AC)
– ubezpieczenie pomocy w przypadku kolizji lub awarii (ASSISTANCE)
– ubezpieczenie szyb samochodowych
– ubezpieczenie ochrony prawnej (OP)
– ubezpieczenie flotowe (od 5 pojazdów)

Ubezpieczenia Nieruchomości

– ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych
– ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i wandalizmu
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
– ubezpieczenie domu w budowie


Ubezpieczenia Majątkowe dla Firm

– ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
– ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
– ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczeń
– ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

Odpowiedzialność Cywilna

– ubezpieczenie OC w związku z wykonywaną działalnością
– ubezpieczenie OC w związku z wykonywanym zawodem
– ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego i spedytora
– ubezpieczenie OC w życiu prywatnym


Ubezpieczenia Osobowe

– ubezpieczenie wyjazdów turystycznych
– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia Rolne

– ubezpieczenie OC rolne
– ubezpieczenie budynków
– ubezpieczenie zwierząt
– ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenia Finansowe

Ubezpieczenia na Życie

Pobierz wzory dokumentów!